• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opće informacije

  Raspisani konkursi i javni oglasi za prijem državnih službenika i namještenika u radni odnos u Općinski sud u Živinicama objavljuju se na portalu suda u kategoriji Oglasna ploča->Upražnjene pozicije->Objavljene pozicije.

  Za provedbu svakog javnog oglasa imenuje se Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika. Rad Komisije reguliran je Poslovnikom o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika, broj 033-0-Su-22-000261 od 04.09.2023. godine. Poslovnik je moguće preuzeti u prilogu ove vijesti. 

  Testiranje kandidata prijavljenih na javne oglase za prijem namještenika Komisija je dužna provesti u skladu sa aktom "Pravila o načinu i postupku provođenja testiranja kandidata po javnim oglasima za prijem namještenika o poznavanju rada na računaru i daktilografije", broj 033-0-Su-22-000261 od 01.09.2023. godine. Navedeni akt moguće je preuzeti u prilogu ove vijesti.

  • 1 - 1 / 1
  • 1