• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska pisarnica

  Matični ured pisarnice zajedno sa prijemnom kancelarijom smješten je u matičnu zgradu Općinskog suda u Živinicama (zgrada preko puta ulaza u Konjuh). Matični ured je nadležan za upravljanje predmetima Krivičnog, Parničnog referata, Prekršajnog i Izvršnog referata. Prijemna kancelarija matičnog ureda sudske pisarnice smještena je u sobu broj 19 u prizemlju zgrade suda.

  Osim matičnog ureda pisarnice postoji i izdvojeni ured pisarnice prostorno smješten u zgradu Odjeljenja suda u Kladnju. Izdvojeni ured pri Odjeljenju nadležan je za upravljanje predmetima Parničnog i Prekršajnog referata, koji se vode pri Odjeljenju suda u Kladnju (nadležnost za područje općine Kladanj).

  Organizaciono, sudska pisarnica je podijeljena u tri odsjeka, i to:
  - prijemna kancelarija čiji je osnovni zadatak prijem pismena, te registracija istih u CMS (software-ski alat za upravljanje sudskim predmetima) i/ili ulaganje istih u referentni spis i
  - spremište za spise u kojim se čuvaju svi sudski predmeti, složeni po rastućem broju, bez razdvajanja predmeta po vrsti ili bilo kojem drugom kriteriju.
   
  Odsjek sudske pisarnice obavlja sledeće poslove:
  - prijem pismena i izdavanje potvrde o primljenom pismenu,
  - formiranje i ažuriranje sudskih predmeta, odnosno kontrola kretanja sudskih spisa,
  - prijem i otprema pošte,
  - dostavljanje predmeta višem sudu po žalbi,
  - deponovanje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala i
  - izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju (vidi Uvjerenja i potvrde).

  Ove poslove obavljaju zaposleni na radnim mjestima Referenta za unos dokumenata, Referenta za upravljanje predmetima, Referenta za otpremu pošte i Referenta za pružanje informacija.

  Sudska pisarnica, odnosno prijemne kancelarije dva ureda sudske pisarnice rad sa strankama obavljaju u periodu 08:00 do 15:30 sati, izuzev u periodu korištenja pauze od 10:00 do 10:30 sati.

  637 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1