• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Ovjere i prepisi

  Ovjere i prepisi

  11.05.2022.

  Ovjera isprava vrši se u pisarnici Općinskog suda u Živinicama, odnosno pisarnici Odjeljenja suda u Kladnju, od 07:30 do 16:00 sati, uz dokaz o uplati sudske takse.

  Sudske takse za pojedine vrste isprava propisane su “Zakonom o sudskim taksama” koji se može pronaći u prilogu ove vijesti.

  Ovjera sljedećih isprava je u nadležnosti općinskog suda: javne isprave (punomoći, izjave i sl.), diplome i svjedočanstva, isprave izdate u matičnim uredima (npr. izvadak iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih i slično), potvrde (npr. potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o nekažnjavanju izdata od policijske uprave općine Živinice, potvrda za putovanje maloljetnih lica u druge države, prijevodi sudskih tumača za strane jezike, potvrda o životu penzionera i sl.), punomoći i izjave i drugi srodni dokumenti.

  Osim dokaza o uplati takse za ovjeru isprava potrebno je da priložite na uvid ličnu kartu ili putnu ispravu i original isprave koju želite ovjeriti.

  Za korištenje stranih javnih isprava u međunarodnom pravnom prometu prethodno je
  potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i mnogostranim
  međunarodnim ugovorima nije utvrđeno drukčije. Postupku legalizacije podliježu i
  privatne isprave koje, nakon što su ovjerene pri nadležnom tijelu države u kojoj su
  sačinjene, dobivaju status javne isprave. Vrijedi naglasiti da se ovjeravanjem isprave
  potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu,
  ali ne i njezin sadržaj.

  Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. oktobra
  1961. godine, pojednostavila je postupak legalizacije u odnosima između ugovornih
  stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je
  ispravu izdala.

  U praksi, isprave u smislu naznačene Haške Konvencije potvrdom “Apostille” ovjeravaju u pravilu općinski sudovi.

  Međutim, ako između Bosne i Hercegovine i druge države ne postoji dvostrani ili
  mnogostrani ugovor, koji ukida ili olakšava legalizaciju, potrebno je isprave
  legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije, u kojem sudjeluje i Ministarstvo
  vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

  Cijena ovjere APOSTILLE pečatom po dokumentu je 10 KM, izuzev ovjere dokumenata.

  Eventualne dodatne informacije vezane za ovjere i prepise možete dobiti u upravi suda.

  • 1 - 1 / 1
  • 1