• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutrašnjom organizacijom suda osigurava se:
  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  - racionalna organizacija suda, uspješno rukovođenje sudom i
  - ostvarivanje pune saradnje suda sa drugim organima i institucijama.

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:
  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova,
  2. Odjeljenje sudske uprave,
  3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove i
  4. Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove.

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:
  a) Krivično odjeljenje (krivični i prekršajni referat),
  b) Građansko odjeljenje (parnični, vanparnični i izvršni referat).

  Više informacija možete pronaći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Živinicama (pogledati "Akti suda").

  595 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1