• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Korisni linkovi
 • Korisni linkovi

  Korisni linkovi

  INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Agencija za državnu službu

  Agencija za promociju stranih investicija FIPA

  Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH

  Dom za ljudska prava za BiH

  Ministarstvo vanjskih poslova BiH

  Ombdusman BiH

  Predsjedništvo BiH

  Privredna komora BiH

  Regulatorna agencija za komunikacije

  Ustavni sud BiH

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

  Centar za sudsku dokumentaciju (pri VSTV BiH)

  www.csd.pravosudje.ba

  Kancelarija Visokog predstavnika

  OSCE Misija u BiH

  Delegacija Evropske komisije u BiH

  Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC)

  UNHCR BiH

   

  KORISNI LINKOVI F BiH

   

  Vrhovni sud Federacije BiH

  www.vsbih.ba

   

  Udruženje sudija

  www.usbih.ba

   

  Udruženje medijatora u BiH

  www.umbih.co.ba

   

  Advokatska komora FBiH

  www.advokomfbih.ba

   

  Centar za edukaciju sudija i tužilaca

  www.fbih.cest.gov.ba

   

  Zemljišna administracija

  www.zkk.ba

   

  Federalno ministarstvo pravde

  www.fmp.gov.ba

   

  Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
  www.mpr.gov.ba


  INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE

  Narodna skupština Republike Srpske

  https://www.narodnaskupstinars.net/

   

  Vlada Republike Srpske

  https://www.vladars.net/

   

  Gender centar Vlade Republike Srpske

  https://www.gc.vladars.net/

   

  Ustavni sud Republike Srpske

  https://www.ustavnisud.org/

   

  Ministarstvo unutrašnjih poslova

  https://www.mup.vladars.net/

   

  Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

  https://www.mirl.org/

   

  Poreska uprava Republike Srpske

  https://www.poreskaupravars.org/

   

  Republička uprava carina

  https://www.rucrs.com/

   


  ADVOKATSKE KOMORE I UDRUŽENJA

  ADVOKATSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

  SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU

  BAZE PRAVNIH PROPISA


   

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

  UJEDINJENE NACIJE

  MEĐUNARODNI SUD PRAVDE

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD

   

  EVROPSKO PRAVO I INSTITUCIJE

  EVROPSKA UNIJA

  EVROPSKI SUD

  EVROPSKI OMBUDSMAN

  SAVET EVROPE U STRAZBURU

  EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

   

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

  UJEDINJENE NACIJE

  MEĐUNARODNI SUD PRAVDE

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD

   

  ČASOPISI DOMAĆI

  SLUŽBENI LIST REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

  PRAVNI OBRASCI

  ELIT SOFT

  ING PRO

  INFOTEK

   

  BAZE STRANIH PRAVNIH PROPISA

  AUSTRIJA

  VELIKA BRITANIJA

  FRANCUSKA


  La village de la justice

  Le journal officiel de la Republique Francais

  Francuski rječnik privatnog prava

   

  NEMAČKA

  KANADA

  USA KONGRES

  FRANCUSKA
  Law France

  RUSIJA

  EVROPSKO UDRUŽENJE MLADIH ADVOKATA

  ADVOKATI BEZ GRANICA

  CRNA GORA
  – Ustavni sud Crne Gore
  – Sudovi Republike Crne Gore

  HRVATSKA
  – Ustavni sud Republike Hrvatske
  – Vrhovni sud Republike Hrvatske
  – Visoki trgova~ki sud Republike Hrvatske
  - Upravni sud Republike Hrvatske
  – Suda~ka mre`a Republike Hrvatske
  – Ministarstvo pravde Republike Hrvatske1

  MAKEDONIJA
  – Ustavni sud Republike Makedonije
  – Vrhovni sud Republike Makedonije

  SLOVENIJA
  – Ustavni sud Slovenije
  – Vrhovni sud Slovenije

  SRBIJA
  – Ustavni sud Republike Srbije
  – Vrhovni sud Republike Srbije

   

  4048 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1