• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Živinicama

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Akti suda

  29.07.2009.

  Rad suda podrazumijeva postojanje odgovarajućih internih akata kojim se regulišu različite oblasti interne organizacije i rada suda.

  Značajniji akti suda su dati u nastavku:
  - Program rada Općinskog suda u Živinicama za 2009. godinu
  - Pravilnik o kućnom redu u zgradi Općinskog suda u Živinicama
  - Pravilnik Općinskog suda u Živinicama o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova
  - Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad sudija, stručnih saradnika i ostalih zaposlenika u Općinskom sudu u Živinicama
  - Program obuke sudskih pripravnika i pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Živinicama

  • 1 - 1 / 1
  • 1